Szkolenia

SZKOLENIA

 

Prowadzę szkolenia  od ponad 30 lat. Poznałam mnóstwo ludzi z różnych organizacji , począwszy od Kancelarii Sejmu, na korporacjach skończywszy. Większość uczestników, to osoby z dużym potencjałem, który nie zawsze jest uruchamiany przez nich w pracy z wielu przyczyn.

Bazuję na pracy warsztatowej z grupami. Interaktywne uczenie się działa na ludzi inspirująco i ułatwia proces integrowania wiedzy. Sama tworzę metodologię, kierując się specyfiką branży i potrzebami klienta.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu psychologii biznesu w obszarach: zarządzanie i przywództwo, rozwój oraz szkolenia specjalistyczne.

a zarzadzanie i przywodztwo ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO
doskonalenie umiejętności managerskich i przywódczych

Przywódcą stajesz się dopiero wówczas, kiedy Twoi ludzie uznają Cię za lidera. To bardzo ważna prawda, którą nie wszyscy formalni liderzy przyjmują do siebie. Niektórym dyrektorom czy prezesom wydaje się, ze  ich funkcja  sprawi, ze podwładni będą wykonywać bezdyskusyjnie ich polecenia, ale dopóki nie zbudują autorytetu, nie uzyskają od pracowników pełnego zaangażowania.

Kompetentny lider buduje poczucie siły zespołu – po pierwsze – potrafi to robić, a po drugie nie boi się zarządzać silnymi, współpracującymi ze sobą ludźmi

Zgadzam się z przeczytaną gdzieś propozycją 4 niezbędnych warunków przywództwa:

  1. Wiemy, z czym mamy się zmierzyć, czyli znamy i rozumiemy środowisko/kontekst, w którym istniejemy
  2. Wiemy, co musimy robić, czyli posiadamy wizję
  3. Mamy wspólne wartości
  4. Mamy poczucie siły – czyli przekonanie, ze potrafimy tego dokonać.

Na moich licznych warsztatach poświęconych przywództwu dzielę się wiedzą i narzędziami, w jaki sposób tego dokonywać.

Mocny start w management

Szkolenie dedykowane nowo mianowanym menedżerom, osobom mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję lub średnio doświadczonym kierownikom , którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.

Czytaj więcej >>

Budowanie zaangażowanych zespołów w konwencji analizy transakcyjnej

Szkolenie przeznaczone jest dla nowo-powstałych i już istniejących zespołów.

Czytaj więcej >>

Efektywne zarządzanie konfliktem

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie.

Czytaj iwęcej >>

Motywowanie przez podejście coachingowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi korzyściami wynikającymi z systematycznej oceny i motywacji pracowników.

Czytaj więcej >>

Skuteczne delegowanie zadań

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań, przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od zasobów pracownika, poznanie metod, technik i stylów delegowania zadań.

Czytaj więcej >>

Budowanie i zarządzanie relacjami wewnątrz organizacji i poza nią

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej i budowania relacji.

Czytaj więcej >>

Trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole

Celem szkolenia jest rozwój zdolności twórczego myślenia.

Czytaj więcej >>

Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji w procesie zarządzania.

Czytaj więcej >>

Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych

Celem szkolenia jest uściślenie wiedzy z zakresu celów i zasad wprowadzania systemu ocen okresowych.


Czytaj więcej >>

NLP w zarządzaniu

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności komunikowania się z zespołem, zarządzania zespołami ludzkimi, docieranie do wewnętrznych zasobów intelektualnych i twórczych, odkrywanie i stymulowanie rozwoju potencjału zespołu.

Czytaj więcej >>

Sztuka prezentacji

Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów komunikacji i ćwiczenie umiejętności wykorzystania ich w praktyce, poznanie predyspozycji osobowościowych ułatwiających współpracę z klientami.

Czytaj więcej >>

a rozwoj ROZWÓJ
kreatywność, asertywność, efektywność osobista, komunikacja, kontrola stresu

Komunikacja inteligentna emocjonalnie

Zwiększenie precyzji w komunikacji. Uwaga szkolenie w szczególności polecane rozproszonym zespołom.

Czytaj więcej >>

Radzenie sobie zestresem

Celem szkolenia jest nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy, wypracowanie technik i zachowań niwelujących narastanie sytuacji stresowych.

Czytaj więcej >>

Budowanie autorytetu i asertywność

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi regułami zachowań asertywnych i asertywności.

Czytaj iwęcej >>

Zarządzanie czasem i emocjami

Celem szkolenia jest uświadomienie sobie osobistego stylu pracy, wagi ustalania priorytetów.

Czytaj więcej >>

Efektywność własna

Warsztat  inspirowany książkami S. Coveya – 7 nawyków skutecznego działania.

Czytaj więcej >>

ASERTYWNOŚĆ

Celem treningu jest: rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania

Czytaj więcej >>

a apecjalistyczne SPECJALISTYCZNE
akademia asesora, okresowe oceny pracownicze, integrowanie zespołu, negocjacje i mediacje, rekrutacja, consulting w oparciu o teorię organizacyjnej analizy transakcyjnej

Wdrażanie systemu ocen okresowych

Cele szkolenia: przegląd kryteriów branych pod uwagę przy budowaniu systemu ocen.

Czytaj więcej >>

Negocjowanie z trudnym negocjatorem

Doskonalenie indywidualnych stylów negocjowania. Poznanie technik negocjacji i wywierania wpływu.h.

Czytaj więcej >>

Public Relations

Wprowadzenie w problematykę PR, doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji i nieskrępowanych

Czytaj iwęcej >>

Sztuka sprzedaży

Umiejętność budowania relacji z Klientami w oparciu o działania wzmacniające lojalność klientów do firmy.

Czytaj więcej >>

Obsługa trudnego klienta

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami nawiązywania kontaktu i technikami obsługi

Czytaj więcej >>

TRENING WSPÓŁPRACY I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Trening jest oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej (AT)

Czytaj więcej >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.