Szkolenia

SZKOLENIA

a zarzadzanie i przywodztwo Sztuka prezentacji


Cel szkolenia

 • Poznanie mechanizmów komunikacji i ćwiczenie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.
 • Poznanie predyspozycji osobowościowych ułatwiających współpracę z klientami oraz doskonalenie technik wywierania wpływu – werbalnych i niewerbalnych.
 • Poznanie i stosowanie w praktyce strategii prezentacji.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zakresie nawiązywania kontaktu z różnymi typami odbiorców: poznanie różnych stylów prezentacji i umiejętność dopasowania ich do sytuacji, odkrycie własnych preferencji i predyspozycji w tym zakresie.
 • Doskonalenie umiejętności przygotowania się i przeprowadzenia prezentacji.
 • Poznanie technik prezentacji oraz wzmocnienie umiejętności perswazyjnych, zwiększających zaangażowanie odbiorców.
 • Doskonalenie umiejętności efektywnej autoprezentacji, ćwiczenie technik oddziaływania, wzmacnianie poczucia neutralności i swobody w kontakcie.


Zakres merytoryczny

Sztuka czy charyzma? – Tajemnica wywierania wpływu na ludzi

 • charyzmatyczna osobowość
 • wywieranie wpływu na poziomie emocjonalnym i intelektualnym
 • wzbudzanie zaangażowania i zainteresowania, pozyskiwanie poparcia dla swoich inicjatyw i racji
 • rozpoznanie własnych predyspozycji (sił) oraz obszarów do rozwoju (słabości)

Przygotowanie wystąpienia

 • określenie celu i tematu
 • opracowanie planu
 • dostosowanie stylu prezentacji do jej rodzaju
 • zbieranie, wybór i przygotowanie materiałów
 • charakterystyka odbiorcy (przygotowanie merytoryczne, oczekiwania, nastawienie)
 • stylistyczne przygotowanie prezentacji

Efektywne prowadzenie prezentacji

 • rola pierwszego wrażenia (ubiór, gest, słowo)
 • zasady i formy komunikacji z odbiorcami (komunikacji werbalna i niewerbalna, jedno i dwukierunkowa, wizualna)
 • tworzenie klimatu prezentacji
 • zaangażowanie prelegenta
 • konstrukcja komunikatu
 • sztuka argumentowania
 • umiejętność zadawania pytań
 • kierowanie dyskusją

Rola osobowości w relacjach interpersonalnych

 • osobowość a styl prezentacji (autodiagnoza)
 • osobowość odbiorcy
 • reguły wywierania wpływu na innych
 • radzenie sobie z tremą
 • umiejętność kontaktu z grupą
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zaskakujących

Czas trwania: 2 dni

Metodologia

Burza mózgów, kwestionariusz, mini-wykład ilustrowany przykładami prezentacji, praca w parach , videotrening – próbki prezentacji, sesja informacji zwrotnych, ćwiczenie komunikacji werbalnej: „słowa mocy”, ćw. „Mocne zdanie”, ćw. zadawania pytań w celu uzyskania informacji o potrzebach i priorytetach klienta, praca w grupach – studia przypadków, tworzenie projektu optymalnej prezentacji, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia z głosem.

Powrót >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.