Szkolenia

SZKOLENIA

a apecjalistyczne Negocjowanie z trudnym negocjatorem

Cel szkolenia

Doskonalenie indywidualnych stylów negocjowania. Poznanie technik negocjacji i wywierania wpływu.

Program

Komunikacja w procesie negocjacji

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z klientem ( na poziomie werbalnym i niewerbalnym)
 • orientacja w priorytetach i wartościach klienta
 • metoda stawiania kluczowych pytań w celu zwiększenia efektywności komunikacji
 • dostrajanie się do klienta i prowadzenie go poprzez wykorzystanie komunikatów niewerbalnych

Diagnoza własnego stylu działania i funkcjonowania poznawczego

 • rozpoznawanie stylu poznawczegowłasnego i partnera
 • wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności w procesie nawiązywania i umacniania  współpracy
 • dopasowanie stylu negocjacji do typu osobowościowego partnera
 • poznanie różnych stylów zakupowych ( na bazie wiedzy z NLP)

 Dlaczego klient przejawia opór?

 • sylwetka trudnego klienta
 • analiza przyczyn oporu klienta
  • negatywne emocje
  • nawyki negocjacyjne
  • sceptycyzm
  • poczucie przewagi
  • nieakceptacja określonych  postaw, poglądów, stylu negocjowania

 Pięć kroków pokonywania oporu klienta

 • kontrolowanie własnych emocji
  • rozpoznawanie emocji
  • sposoby radzenia sobie z napięciem
 • zrozumienie partnera
  • rodzaje trudności w kontakcie
  • przyczyny oporu
 • skłonienie klienta do przyjęcia stylu kooperatywnego w negocjacjach
  • rozpoznanie stylów i potrzeb jako warunek negocjacji kooperatywnych
  • stymulacja do kooperacji - werbalna i niewerbalna
 • przezwyciężanie sceptycyzmu klienta
  • kreatywne poszukiwanie obopólnie satysfakcjonujących rozwiązań
  • skuteczna argumentacja
 • utrudnienie klientowi odmowy
  • pokazanie własnej siły
  • prezentacja BATNY

Pułapki na końcowym etapie negocjacji

 • najczęściej spotykane techniki nacisku
 • sposoby radzenia sobie w sytuacji zaskoczenia

 Wywieranie wpływu na ludzi

 • narzędzia wywierania wpływu
 • zasady wywierania wpływu

Psychologiczne wskaźniki wiarygodności klienta

Metody pracy

Mini wykłady, burza mózgów, praca w małych grupach, techniki dobrego słuchania i mówienia, zaczerpnięte z NLP, gry negocjacyjne, elementy treningu twórczości i relaksacyjnego,  videotrening,  testy i kwestionariusze,

 

 

Powrót >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.