Szkolenia

SZKOLENIA

a zarzadzanie i przywodztwo Skuteczne delegowanie zadań

 

Cel szkolenia

 • Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań
 • Przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od zasobów pracownika
 • Poznanie metod, technik i stylów delegowania zadań
 • Podniesienie umiejętności udzielana informacji zwrotnej pracownikowi dotyczącej wykonania zadania


Zakres merytoryczny

Delegowanie jako warunek stymulowania rozwoju pracowników, motywacji i zwiększania efektywności pracy zespołu

Rozpoznanie zasobów pracowników jako warunek skutecznego delegowania

 • Ocena efektywności pracy
 • Ocena zaangażowania/motywacji – model KASH
 • Ocena wiedzy i umiejętności
 • Diagnoza kompetencji nie uruchamianych na obecnym stanowisku pracy

Jakie zadania delegować? - Ustalanie celów

 • Cele strategiczne
 • Cele operacyjne
 • Priorytety
 • Analiza zadań według zasady Eisenhowera
 • Zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści

Planowanie

 • Zasady i techniki planowania
 • Planowanie pracy zespołowej
 • Tworzenie harmonogramu zadań
 • Podział zadań
 • Etapowanie zadań

 
Delegowanie zadań

 • style i sposoby delegowania zadań
 • delegowanie zadań a delegowanie uprawnień
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości i kompetencji pracowników
 • opory przed delegowaniem
 • opory przed przyjęciem zadań ze strony pracowników
 • korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień
 • konsekwencje braku delegowania
 • konsekwencje złego delegowania


Styl delegujący

 • kontrola przebiegu pracy
 • kontrola osiągniętych celów
 • rola i funkcje menedżera delegującego ( wg koncepcji Blancharda)
 • znaczenie informacji zwrotnych dla skutecznego delegowania

 
Komunikowanie ocen i informacji zwrotnych

 • ocena formalna i nieformalna
 • ustalanie kryteriów oceny
 • najczęściej popełniane błędy podczas oceny
 • wyrażanie konstruktywnej krytyki i pochwały
 • wyrażanie szacunku i uznania

Czas trwania: 2 dni

Metodologia

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

Powrót >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.