Szkolenia

SZKOLENIA

a rozwoj Zarządzanie czasem i emocjami

Szkolenie dwudniowe – 16 godzin

Program

Wprowadzenie - koncepcja Coveya – 7 nawyków skutecznego działania

 • pro aktywność
 • wizja celu
 • priorytetyzacja
 • postawa ++
 • zrozumienie
 • synergia
 • samodoskonalenie – dążenie do równowagi

Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem

 • czas obiektywny a subiektywne postrzeganie czasu
 • osobista organizacja czasu
 • krzywa Refa – definiowanie własnych rytmów energetycznych
 • diagnoza stylu życia – balansu miedzy życiem prywatnym a zawodowym
 • określenie swoich zasobów i możliwości - fundamentu własnej skuteczności

Najczęstsze problemy – pożeracze czasu

 • co dezorganizuje nasze działania?
 • sieć własnych uwikłań czasowych ( kwestionariusz: Złodzieje mojego czasu)

Planowanie jako warunek sukcesu

 • wytyczanie i definiowanie celów – metoda SMART
 • cele krótko – i długoterminowe
 • cele operacyjne i strategiczne

Efektywne zarządzanie sobą w czasie – przydatne techniki

 • Określanie priorytetów - matryce Eisenhowera
 • Analiza ABC
 • Zasada Pareto
 • Prawo Parkinsona
 • delegowanie i podejmowanie decyzji

Radzenie sobie ze stresem: Rozpoznanie czynników powodujących stres w pracy

Diagnoza aktualnego stanu napięcia w ciele - tworzenie portretu bioenergetycznego

 • diagnoza własnego stylu reagowania na stres
 • odkrywanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres
 • pozytywne i negatywne aspekty stresu - kiedy i jak go wykorzystać

Radzenie sobie ze stresem i emocjami

 • techniki relaksacyjne
 • ćwiczenia bioenergetyczne
 • asertywna komunikacja

Automotywacja, czyli jak pielęgnować własny entuzjazm

 • kształtowanie własnego kierunku rozwoju zgodnego z predyspozycjami i wartościami
 • pozytywna postawa życiowa i ciekawość poznawcza
 • kierowanie motywacją osobistą – pozytywne programowanie

Doskonalone kompetencje

Rozwój osobisty, efektywność działania, kontrola stresu, samoświadomość, komunikacja, współpraca, asertywność, inteligencja emocjonalna, planowanie, organizacja czasu, zarządzanie pracą

Metodyka

Ćwiczenia relaksacyjne z muzyką, wizualizacja, ćwiczenia bioenergetyczne, testy, kwestionariusze, praca w grupach, psychorysunek, casestudy, zadania zespołowe przeplatane mini wykładami. Autoanaliza i strategie rozwoju na bazie techniki SWOT-a osobistego, techniki zaczerpnięte z NLP, koncepcji Coveyai Lowena.

Cele szkolenia

 • Zdefiniowanie utrudnień
 • Uświadomienie sobie osobistego stylu pracy
 • Poznanie mechanizmów organizowania pracy
 • Poznanie technik ułatwiających planowanie
 • Docenienie wagi ustalania priorytetów
 • Zrozumienie, jak można zmniejszać stres i jaka jest rola emocji.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jak powstają problemy i spiętrzenia obowiązków
 • Jakie są sposoby na podniesienie efektywności wykorzystania czasu
 • Jak zmniejszać stres

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Identyfikować i eliminować zakłócenia w pracy
 • Dobierać i stosować optymalne metody zarządzania czynnościami
 • Planować i realizować cele
 • Minimalizować stres

Po szkoleniu Uczestnik uświadomi sobie, że:

 • Ma wpływ na organizację swoich czynności
 • Właściwe planowanie przyspiesza i ułatwia osiąganie celów
 • Dobra organizacja czasu pracy niweluje emocje i zmniejsza stres

Powrót >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.