Szkolenia

SZKOLENIA

a apecjalistyczne Public Relations

CELE

 • Wprowadzenie w problematykę PR
 • Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji i nieskrępowanych, pozytywnych kontaktów z mediami
 • Zapoznaniesię z technikami redukującymi napięcie wywołanetremą

PROGRAM

 1. Wprowadzenie w problematykę Public Relations
 2. Public Relations - definicja, zakresdziałania, PR ainneformypromocji
 3. Rola i miejsce PR w strukturze organizacyjnej firmy
 4. Identyfikacja otoczenia firmy - tworzenie Enagramu
 5. Strategie komunikacyjne PR
 6. Budowanie wizerunku firmy - Co ludziemyślą o firmie? Jak wpływa na właściwe postrzeganiefirmy?
 7. Public Relations wewnętrzne (tj. jak jest firma postrzegana przez pracowników, jaka jest kultura organizacji, komunikacja wewnętrzna, identyfikacja z firmą)
 8. Public Relations zewnętrzne(tj. jak firma jest postrzegana przez otoczenie)
 9. CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu – rola, zadania, płaszczyzny działania
 10. Współpraca ze środkam imasowego przekazu
 11. Zasady współpracy z prasą - wywiady, podawani einformacji do prasy, noty prasowe
 12. Organizacja konferencji prasowej
 13. Udzielanie wywiadów telewizyjnych
  1. prezentacjafirmy - podawaniezwartego, rzeczowegokomunikatuzawierającegopodstawowąinformację o firmie
  2. efektywna autoprezentacja
   • wygląd zewnętrzny i świadoma autokreacja
   • komunikacja niewerbalna – mowa ciała, zarządzanie przestrzenią i rekwizytami
   • sposób formułowania komunikatów słownych (precyzja, spójność, płynność wypowiedzi)
   • prowadzenie prezentacji bezpośredniej i multimedialnej
   • błędy najczęściej popełniane przez mówcę
   • techniki wywierania wpływu
   • słowa silnie oddziaływujące
   • sztuka zadawania pytań i prowadzenie rozmowy poprzez zadawanie pytań
  3. techniki odpowiadania na trudne pytania dziennikarzy, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, radzenie sobie z manipulacją i zachowaniami inwazyjnymi
  4. trudni rozmówcy – trudne osobowości, typy osobowości i typy poznawcze – czyli jak skutecznie radzić sobie z różnorodnością?
 14. Problem tremy - techniki antystresowe

METODYKA

Burza mózgów, dyskusja przeplatana mini-wykładami, praca w grupach, videotrening, analiza materiałów reklamowych i fragmentów wystąpień telewizyjnych, symulacja konferencji prasowej.

Czastrwania: 56 godzin dydaktycznych( 7dni x 8 godzin dydaktycznych)

Powrót >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.