Szkolenia

SZKOLENIA

a rozwoj TRENING WSPÓŁPRACY I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW OPARTY NA KONCEPCJI ORGANIZACYJNEJ ANALIZY TRANSAKCYJNEJ (AT)

Cel szkolenia:

 • Integracja zespołu – zwiększenie akceptacji i zrozumienia
 • Odreagowanie emocji
 • Zbudowanie płaszczyzny współpracy w obrębie zespołu

Zakres merytoryczny:

Ćwiczenia otwierające i integrujące grupę, zbudowanie kontraktu na współpracę. Diagnoza sytuacji w zespole z zastosowaniem metod projekcyjnych z AT, wspomagana dyskusją moderowaną i techniką obrazową.

 • Metafora/Imago zespołu – ćwiczenie w podgrupach, w podsumowaniu uzyskanie istotnych informacji o specyfice relacji w zespole pracowników
 • Zastosowanie techniki zdań niedokończonych – ćwiczenie indywidualne wydobywające emocje w odniesieniu do atmosfery w pracy
 • Zadanie zespołowe pozwalające rozpoznać zasoby grupy
 • Analiza SWOT zespołu – ćwiczenie diagnozujące potencjał grupy – mocne strony i obszary do rozwoju. Wprowadzenie do koncepcji Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • Wprowadzenie do teorii stanów „Ja” w koncepcji Analizy Transakcyjnej
 • kwestionariusz stanów „Ja”
 • Wprowadzenie do torii komunikacji w rozumieniu Analizy Transakcyjnej – komunikacja z różnych stanów ja/ego i typy transakcji
 • Egogram w komunikacji
 • Gry w organizacji – dyskusja, co się dzieje, kiedy nie komunikujemy się wprost i nie przyjmujemy postawy ++?
 • Koncepcja znaków rozpoznania ( stroków) – ćwiczenie ekonomia wzmocnień w relacjach interpersonalnych
 • Style pracy rzutujące na naszą efektywność i postawy – czyli za co kiedyś nas chwalono i jak to się ma do moich sukcesów?

Tworzenie zadeklarowanego przez grupę zbioru zasad obowiązujących zespół po szkoleniu

 • Podsumowanie zajęć z zastosowaniem techniki coachingu, użyciem techniki Points of You - gry The Coaching Game , zaimplantowanie zasad pracy zespołowej, utrwalenie pozytywnych postaw i zobowiązań, oraz udzielenie sobie wzajemnie wspierającej informacji zwrotnej.


Czas trwania: 2 dni

Metodologia

Refleksja i autodiagnoza, doświadczenia własne, gra coachingowa, zadania kreatywne, wykład, ćwiczenia w grupach, dyskusja. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

Powrót >>

 

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.