Szkolenia

SZKOLENIA

a zarzadzanie i przywodztwo Efektywne zarządzanie konfliktem

Cele warsztatu

Rozwijanie umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie. Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów.
Doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron. Poznanie technik mediacyjnych.

Zakres merytoryczny

Czy konflikt się opłaca?

 • Konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu.
 • Konflikt jako narzędzie manipulacji.
 • Konflikt inspirujący do zmiany.

1. Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie.
2.  Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”.
3. Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem.
4. Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki.
5. Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie.

 • Komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy.
 • Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji.
 • Znaczenie informacji zwrotnych.

Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza.

 • Temperament
 • Asertywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Dojrzałość i dystans

Wpływ napięcia na jakość kontaktu.

 • Rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia.
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji.
 • Przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt.

Czas trwania: 2 dni


Metodologia

 • Warsztat z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, analizy przypadków, testy, kwestionariusze, videotrening, wykład ilustrowany połączony z dyskusją kierowaną.
 • Analiza przypadków prowadzona podczas pracy w grupach pozwoli na gruntowne zbadanie prezentowanych przez trenera treści w kontekście osobistych doświadczeń Uczestników zajęć.
 • Metody dydaktyczne wykorzystane w trakcie szkolenia zapewnią aktywność każdego Uczestnika zajęć.
 • Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

Różnorodność metod prowadzenia zajęć pozwala na wymianę doświadczeń oraz pomaga uporządkować Uczestnikom posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności. Wypracowane na szkoleniu reguły będą oni mogli zastosować w swojej pracy zawodowej.

Powrót >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.