Szkolenia

SZKOLENIA

a rozwoj Asertywność

 

CEL TRENINGU:

 1. Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania.
 2. Wzmocnienie poczucia pewności i spokoju w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
 3. Zapoznanie się z technikami redukującymi napięcie interpersonalne, poznanie najważniejszych przyczyn napięć w pracy.
 4. Podniesienie umiejętności panowania nad emocjami.
 5. Wzmocnienie pozytywnych więzi w zespole.    

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie w teorię asertywności – znaczenie pojęcia, asertywność a zachowania alternatywne – wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne
  Cel: poznanie i zrozumienie idei asertywności i znaczenia zachowań asertywnych w relacjach międzyludzkich
  Metodyka: Mini-wykład, praca w grupach, burza mózgów, test na rozpoznawanie postaw życiowych.
 2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego
  Cel: dokonanie autodiagnozy i rozpoznanie różnych obszarów trudnych relacji wymagających asertywnej postawy i zachowania
  Metodyka: kwestionariusz  „Mapa asertywności”, analiza indywidualna i zespołowa
 3. Pojęcie granic osobistych:nznaczenie umiejętności asertywnego zaznaczania własnych granic, rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony, poznanie i akceptacja praw asertywnych
  Cel: Poznanie kluczowej wartości w asertywności, jaką jest świadomość i respektowanie własnych i cudzych granic fizycznych i psychologicznych
  Metodyka:  określanie i  poznanie ćwiczenie technik obrony swojego  terytorium, ćwiczenie odmawiania, scenki modelujące  postawę „++ „,  tworzenie plakatów praw asertywnych
 4. Ćwiczenie umiejętności asertywnych: wyrażanie różnych form emocjonalnej ekspresji (zaprzeczanie, wyrażanie     gniewu, złości itp.), radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi, wyrażanie własnego zdania i opinii
  Cel: Poznanie najważniejszych schematów i technik asertywnych, przećwiczenie ich i włączenie do    stałego repertuaru  zachowań
  Metodyka: scenki na bazie wygenerowanych przez grupę i trenera sytuacji trudnych    wymagających asertywnej interwencji, analiza zachowań werbalnych i niewerbalnych
 5. Asertywne zarządzanie: motywowanie, kontrolowanie, dyscyplinowanie,udzielanie i przyjmowanie krytyki, delegowanie zadań, komunikacja w zespole
  Cel: wskazanie obszarów zarządzania, w których asertywność znajduje największe zastosowanie, przekazanie umiejętności praktycznego stosowania asertywnej komunikacji w różnych sytuacjach i zadaniach menedżerskich
  Metodyka: analizy przypadków, symulacje, dyskusja
 6. Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o osobisty potencjał
  Cel: zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w relacjach z ludźmi
  Metodyka: zadanie kreatywne - tworzenie collage’u nt.” Ja niepowtarzalny”, autoprezentacja pozytywna
 7. Rozpoznanie aktualnego stanu napięcia w ciele i umiejętność właściwego dysponowania energią
  Cel: przejęcie większej kontroli nad emocjami poprzez rozwijanie świadomości ciała i naukę technik redukcji stresu
  Metodyka: tworzenie indywidualnego portretu bioenergetycznego ćw. Mapa ciała”, ćwiczenia antystresowe na bazie tai chi, bioenergetyki, treningu autogennego z wizualizacją z towarzyszeniem muzyki.

Powrót >>

REFERENCJE

01020304050607

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.